731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı

Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, “730 Genel Üretim Giderleri” hesabının borcuna kaydedilen
giderler ile önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış genel üretim giderleri
maliyet unsuru olarak bu hesabın alacağı karşılığında mamul üreten işletmelerde “151 Yarı Mamuller” hesabına, hizmet
üretim işletmelerinde “622 Sunulan Hizmet Maliyeti (-)” hesabına veya ilgili varlık hesabına (“154 Tamamlanmamış
Hizmet Maliyetleri” hesabı gibi) ya da maliyet oluşum hesaplarını kullanmayı tercih eden işletmelerde 70 (700-709)
MALİYET OLUŞUM HESAPLARI grubundaki ilgili üretim hesaplarına borç kaydedilir.
Normal maliyet yöntemini kullanan işletmeler, sabit genel üretim giderlerinin üretim birimlerine dağıtılmayan
kısmını bu hesabın alacağı karşılığında, “624 Dağıtılmayan Sabit Genel Üretim Giderleri (-)” hesabına aktarır. Diğer
taraftan maliyet oluşum hesaplarını kullanan işletmeler söz konusu dağıtılmayan genel üretim giderlerini doğrudan bu
hesaptan değil, ilgili üretim hesabının borcu karşılığında “624 Dağıtılmayan Sabit Genel Üretim Giderleri (-)” hesabına
aktarır.
Fiili maliyet yönteminin uygulandığı işletmelerde normalin üstünde boşa harcanan genel üretim giderleri, üretim
maliyetlerine dağıtılmayıp, bu hesabın alacağı karşılığı doğrudan kâr veya zarar tablosu hesaplarından “625 Stok
Anormal Fire ve Kayıpları (-)” hesabına aktarılır. Diğer taraftan maliyet oluşum hesaplarını kullanan işletmeler söz
konusu zararları doğrudan bu hesaptan değil, ilgili üretim hesabının borcu karşılığında “625 Stok Anormal Fire ve
Kayıpları (-)” hesabına aktarır.
Bu hesap, dönem sonlarında “730 Genel Üretim Giderleri” hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır.

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerini uygulayan işletmeler, fiili genel üretim giderleri ile önceden saptanmış genel üretim giderleri arasındaki farkları, farkların niteliğine uygun olarak “732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları”, “733 Genel Üretim Giderleri Verimlilik Farkları” ve “734 Genel Üretim Giderleri Kapasite Farkları” fark hesaplarına aktarır.