732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları

732 Genel Üretim Giderleri Bütçe Farkları

Önceden saptanmış maliyet hesaplama yöntemlerinin uygulandığı durumlarda fiili genel üretim giderleri ile
önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz bütçe farklarının izlendiği hesaptır.
Olumsuz farklar hesabın borcuna olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesap ilgili
stok hesabına ve 62 SATIŞLARIN MALİYETLERİ (-) grubundaki ilgili hesaba aktarılarak kapatılır.