738 Sabit Genel Üretim Giderleri Hesabı

738 Sabit Genel Üretim Giderleri Hesabı

Bu hesap, normal maliyet yöntemini kullanan işletmelerin genel üretim giderlerini “730 Genel Üretim Giderleri”
hesabının alt hesaplarında değişken sabit gider ayrımı yapmayıp, değişken ve sabit genel üretim giderlerini ayrı hesapta
izlemeyi tercih ettiği durumlarda; sabit genel üretim giderlerinin izlenmesinde kullanılır.
Değişken ve sabit genel üretim giderlerinin ayrı izlendiği durumlarda genel üretim giderlerinin izlenmesinde
“730 Genel Üretim Giderleri” hesabı yerine, bu hesap ve “736 Değişken Genel Üretim Giderleri Hesabı” birlikte
kullanılır.

İşleyişi:

Tahakkuk eden sabit genel üretim giderleri bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında “739 Sabit Genel
Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı”yla karşılaştırılarak kapatılır. Eş zamanlı kayıt yönteminin uygulanması durumunda,
sabit genel üretim giderleri yardımcı defterlerde hem çeşit esasına hem de ilgili gider yerlerine ve faaliyet merkezlerine
göre izlenir.