74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

Bu grup, hizmet işletmeleri ve yıllara yaygın inşa (taahhüt) işi yapan işletmelerin 71 DİREKT İLKMADDE VE
MALZEME GİDERLERİ, 72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ ve 73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ gruplarında
yer alan hesapları kullanmayı tercih etmedikleri durumda, bu işleriyle ilgili üretim maliyetlerinin izlendiği maliyet,
yansıtma ve fark hesaplarından oluşur. Bu grubu kullanan işletmeler, üretim maliyetlerinin tamamını sadece bir hesapta
(“740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesabında) izlemiş olur.
Diğer taraftan isteyen işletmeler bu grup yerine mamul üretiminde olduğu gibi hizmet üretim maliyetlerini; “710
Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri”, “720 Direkt İşçilik Giderleri” ve “730 Genel Üretim Giderleri” hesaplarında
izleyerek, bu hesaplara ilişkin yansıtma ve fark hesaplarını kullanabilirler.