740 Hizmet Üretim Maliyeti

740 Hizmet Üretim Maliyeti

Bu hesap, hizmet işletmeleri ve yıllara yaygın inşa (taahhüt) işi yapan işletmelerin bu işleriyle ilgili üretim
maliyetlerinin fiili tutarları üzerinden izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Tahakkuk eden üretim maliyetleri bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap “741 Hizmet Üretim
Maliyeti Yansıtma Hesabı”yla karşılaştırılarak kapatılır.