757 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Yansıtma Hesabı

757 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Yansıtma Hesabı

Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, “756 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi
Giderleri” hesabının borcuna kaydedilen giderler ile önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda,
önceden saptanmış giderler bu hesabın alacağı karşılığında “630 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)” hesabına
(aktifleştirilmeyen giderler için) ya da ilgili varlık hesabına (aktifleştirilenler için) borç kaydı yapılır.
Bununla birlikte, işletme içinde oluşturulan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin maliyetlerin izlenmesinde
“707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı”nı kullanan işletmelerde fiili maliyet
yönteminin uygulandığı durumlarda, “756 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri” hesabında
izlenen maliyetler ile önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda önceden saptanmış maliyetler
bu hesabın alacağı karşılığında, “707 Yapılmakta Olan Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Maliyetleri Hesabı”na
borç kaydedilir.
Bu hesap, dönem sonlarında “756 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri” hesabıyla
karşılaştırılarak kapatılır.
Önceden saptanmış maliyet yöntemlerini uygulayan işletmeler, fiili giderler ile önceden saptanmış giderler
arasındaki farkları, “758 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Farkları” hesabına aktarır.