756 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri

756 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri

Bu hesap, madencilik sektöründe maden kaynaklarının aranması ve değerlendirilmesi faaliyetleriyle ilgili
dönem içinde oluşan giderlerin fiili tutarları üzerinden izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Söz konusu faaliyetlerle ilgili giderler tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu
hesap, “757 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendirilmesi Giderleri Yansıtma Hesabı”yla karşılaştırılarak
kapatılır.