76 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

76 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
Bu grup, pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleriyle ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.