760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

Bu hesap, mamulün stoklara verildiği ve hizmetin tamamlandığı andan itibaren bu mal ve hizmetlerin alıcılara
teslimine kadar yapılan harcamaların fiili tutarları üzerinden izlenmesinde kullanılır.
İşleyişi:

Pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleriyle ilgili giderler tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem
sonlarında bu hesap, “761 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma Hesabı”yla karşılaştırılarak kapatılır.