762 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider Farkları

762 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider Farkları

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, fiili pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile
önceden saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın
borcuna, olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesap “631 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)” hesabına aktarılarak kapatılır.