77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Bu grup yönetim fonksiyonuyla ilgili giderleri ile genel işletme giderlerinin izlendiği gider hesabı ile bu giderlere
ilişkin yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.