770 Genel Yönetim Giderleri

770 Genel Yönetim Giderleri

Bu hesap, işletme politikasının tayini, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik,
hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işleri nedeniyle katlanılan giderler gibi
işletmenin genel yönetiminden ortaya çıkan giderlerin fiili tutarları üzerinden izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

İşletme genel yönetiminden ortaya çıkan giderler tahakkuk ettikçe bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem
sonlarında bu hesap, “771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı”yla karşılaştırılarak kapatılır.