771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı

771 Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı

Fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda, “770 Genel Yönetim Giderleri” hesabının borcuna kaydedilen
giderler ile önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış genel yönetim
giderleri bu hesabın alacağı karşılığında “632 Genel Yönetim Giderleri (-)” hesabına borç kaydı yapılır.
Bu hesap, dönem sonlarında “770 Genel Yönetim Giderleri” hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır.

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerini uygulayan işletmeler, genel yönetim giderleri ile önceden saptanmış
genel yönetim giderleri arasındaki farkları, “772 Genel Yönetim Giderleri Farkları” hesabına aktarır.