772 Genel Yönetim Giderleri Farkları

772 Genel Yönetim Giderleri Farkları

Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, fiili genel yönetim giderleri ile önceden
saptanmış giderler arasındaki olumlu ya da olumsuz farklarının izlendiği hesaptır. Olumsuz farklar hesabın borcuna,
olumlu farklar ise alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesap “632 Genel Yönetim Giderleri (-)” hesabına
aktarılarak kapatılır.