80 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILMAYACAK…

80 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DÖNEME İLİŞKİN DİĞER
KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER)
Bu grup, TFRS uyarınca diğer kapsamlı gelire yansıtılan gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardan sonradan kâr
veya zarar tablosu hesaplarına aktarılmayacak olanların izlendiği hesaplardan oluşur.