81 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK…

81 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK DÖNEME İLİŞKİN DİĞER
KAPSAMLI GELİRLER (GİDERLER)
Bu grup, TFRS uyarınca diğer kapsamlı gelire yansıtılan gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplardan sonradan kâr
veya zarar tablosu hesaplarına aktarılacak olanların izlendiği hesaplardan oluşur.