809 Dönemde Ortaya Çıkan Kâr veya Zararda Yeniden

809 Dönemde Ortaya Çıkan Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)
Bu hesap, kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak dönemde ortaya çıkan diğer kapsamalı gelirlere ilişkin
ertelenmiş vergi etkileri dâhil dönem vergisi giderlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesap, bu grupta yer alan her bir
hesaba ilişkin ertelenmiş vergi etkisi ile dönem vergi giderlerinin ayrı ayrı izlenmesini sağlayacak şekilde alt hesaplara
ayrılır.

İşleyişi:

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirlere yansıtılan işlem ve olaylardan
kaynaklanan dönem vergi ve diğer yasal yükümlülükler “370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük
Karşılıkları” hesabının alacağı karşılığında doğrudan bu hesaba borç kaydedilir. Dönemde ortaya çıkan ertelenmiş vergi
yükümlülükleri ile ertelenmiş vergi yükümlülüğünde dönemde meydana gelen azalışlar “489 Ertelenmiş Vergi
Yükümlülüğü” hesabının karşılığında doğrudan bu hesaba kaydedilir. Benzer şekilde, kâr veya zararda yeniden
sınıflandırılmayacak özkaynaklara yansıtılan işlem ve olaylardan dönemde kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları ile
ertelenmiş vergi varlıklarında dönemde meydana gelen azalışlar “289 Ertelenmiş Vergi Varlığı” hesabı karşılığında
doğrudan bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “559 Kâr
veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler
(±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.