808 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer…

808 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirde Dönemde Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler) (±)
Bu hesap, TFRS’ye göre sonradan kâr veya zarar hesaplarına aktarılmayacak olan ve yukarıda belirtilen kazanç
ve kayıpların kapsamına girmeyen, dönem içerisinde diğer kapsamlı gelire yansıtılan diğer gelirlere (giderlere) ilişkin
tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Dönemde ortaya çıkan ve sonradan kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir
niteliğindeki diğer gelirler (giderler), ilgili varlık veya yükümlülük hesabının borcu ya da alacağı karşılığında, bu hesabın
alacağına ya da borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “558
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler) (±)” hesabına
aktarılarak bu hesap kapatılır.