807 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde

807 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde Diğer Kapsamlı Gelirinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılamayacak Paylar (±)
Bu hesap, özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların dönem içerisinde diğer kapsamlı gelirde kaydettiği
ve sonradan kâr veya zarar tablosu hesaplarına aktarılmayacak gelirlerinden (giderlerden) işletmeye düşen payların
izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Özkaynak yöntemine göre değerlenen bir yatırımın dönem içerisinde diğer kapsamlı gelire kaydettikleri ve
sonradan kâr veya zarar tablosu hesaplarına aktarılmayacak gelir ve giderlerin toplam tutarı pozitif ise toplam tutardan
işletmeye düşen pay bu hesaba alacak, ilgili yatırım hesabına borç kaydedilir. Diğer taraftan söz konusu toplam tutarın
negatif olması durumunda, toplam tutardan işletmeye düşen pay bu hesaba borç, ilgili yatırım hesabına alacak kaydedilir.
Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “557 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen
Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
(±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.