805 Özkaynak Araçlarına Yapılan Yatırımlara İlişkin…

805 Özkaynak Araçlarına Yapılan Yatırımlara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)
Bu hesap, işletmelerin tercihe bağlı olarak ilk kez finansal tablolara alma sırasında geri dönülemez bir şekilde
gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtarak ölçmeyi tercih ettikleri özkaynak araçlarına yönelik korunma
sağlayan korunma aracına ilişkin dönemde ortaya çıkan kazanç ve kayıpların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Korunma aracına ilişkin cari dönemde ortaya çıkan kazançlar bu hesabın alacağına, kayıplar ise borcuna
kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “555 Özkaynak Araçlarına
Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabına aktarılarak bu hesap
kapatılır.