804 Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak…

804 Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerinde Dönemde Meydana Gelen Azalışlar (Artışlar) (±)
Bu hesap, TFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan finansal
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinde dönemde ortaya çıkan değişikliklerin, ilgili yükümlülüğün kredi riskinde
meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen kısmının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Kredi riskindeki değişikliğe bağlı olarak dönemde meydana gelen gerçeğe uygun değer artışları ilgili finansal
yükümlülük hesabının alacağı karşılığında, bu hesabın borcuna kaydedilir. Değer azalışları ise ilgili finansal yükümlülük
hesabı karşılığında, bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan
tutarlar “554 Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerinde Meydana
Gelen Azalışlar (Artışlar) (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.