803 Tanımlanmış Fayda Planlarına İlişkin…

803 Tanımlanmış Fayda Planlarına İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) (±)
Bu hesap, TFRS’de tanımlandığı şekilde tanımlanmış fayda planlarına ilişkin muhasebeleştirmelerde
tanımlanmış net fayda yükümlülüğünün/varlığının yeniden ölçümünden ortaya çıkan kazanç veya kayıpların
izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Tanımlanmış net fayda borcunun/varlığının yeniden ölçümünden ortaya çıkan kazançlar bu hesabın alacağına,
kayıplar ise borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “553
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.