812 Dönemde Ortaya Çıkan Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)

812 Dönemde Ortaya Çıkan Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)

Bu hesap, nakit akış riskinden korunma işlemlerinde korunma aracından kaynaklanan döneme ilişkin kazanç ve
kaybın etkin bir korunma sağladığı tespit edilen kısmının izlenmesinde kullanılır. Etkin olmayan kısmı ise doğrudan
“667 Türev Araçlardan Sağlanan Kazançlar” ya da “677 Türev Araçlardan Kaynaklanan Zararlar (-)” hesaplarında
izlenir.

İşleyişi:

Dönemde ortaya çıkan kazançların etkin kısmı bu hesabın alacağına, kayıpların etkin kısmı ise borcuna
kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “562 Nakit Akış Riskinden
Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.