816 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)

816 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler (±)

Bu hesap, bir finansal aracın döviz bazlı farkının finansal araçtan ayrıştırılması ve bunun korunma aracı olarak
tanımlanan finansal araca ilişkin yapılan tanımlamanın dışında tutulması durumunda, döviz bazlı farkın değerinde
dönemde meydana gelen değişimlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Döviz bazlı farkların değerinde ortaya çıkan artışlar bu hesaba alacak, azalışlar ise bu hesaba borç kaydedilir.
Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “566 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki
Değişiklikler (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.