817 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde…

817 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde Diğer Kapsamlı Gelirlerinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar (±)
Bu hesap, özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların dönem içerisinde diğer kapsamlı gelirde kaydettiği
ve sonradan kâr veya zarar tablosu hesaplarına aktarılacak gelirlerinden (giderlerden) işletmeye düşen payların
izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Özkaynak yöntemine göre değerlenen bir yatırımın dönem içerisinde diğer kapsamlı gelire kaydedilen ve
sonradan kâr veya zarar tablosu hesaplarına aktarılacak gelir ve giderlerin net tutarı pozitif ise net tutardan işletmeye
düşen pay bu hesaba alacak, ilgili yatırım hesabına borç kaydedilir. Diğer taraftan söz konusu net tutarın negatif olması
durumunda, net tutardan işletmeye düşen pay bu hesaba borç, ilgili yatırım hesabına alacak kaydedilir. Dönem
sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “567 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen
Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kâr veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar (±)”
hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.