818 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirde…

818 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirde Dönemde Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler) (±)
Bu hesap, TFRS’ye göre sonradan kâr veya zarar hesaplarına aktarılacak olan ve yukarıda belirtilen kazanç ve
kayıpların kapsamına girmeyen, dönem içerisinde diğer kapsamlı gelire yansıtılan diğer gelirlere (giderlere) ilişkin
tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Dönemde ortaya çıkan ve sonradan kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelir niteliğindeki
diğer gelirler (giderler), ilgili varlık veya yükümlülük hesabının borcu ya da alacağı karşılığında, bu hesabın alacağına
ya da borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “568 Kâr veya
Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler) (±)” hesabına aktarılarak bu
hesap kapatılır.