819 Dönemde Ortaya Çıkan Kâr veya Zararda Yeniden…

819 Dönemde Ortaya Çıkan Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)
Bu hesap, kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak dönemde ortaya çıkan diğer kapsamalı gelirlere ilişkin
ertelenmiş vergi etkileri dâhil dönem vergisi giderlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesap, bu grupta yer alan her bir
hesaba ilişkin ertelenmiş vergi etkisi ile dönem vergi giderlerinin ayrı ayrı izlenmesini sağlayacak şekilde alt hesaplara
ayrılır.

İşleyişi:

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelirlere yansıtılan işlem ve olaylardan kaynaklanan
dönem vergi ve diğer yasal yükümlülükler “370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları” hesabının
alacağı karşılığında doğrudan bu hesaba borç kaydedilir. Dönemde ortaya çıkan ertelenmiş vergi yükümlülükleri ile
ertelenmiş vergi yükümlülüğünde dönemde meydana gelen azalışlar “489 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü” hesabının
karşılığında doğrudan bu hesaba kaydedilir. Benzer şekilde, kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak özkaynaklara
yansıtılan işlem ve olaylardan dönemde kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları ile ertelenmiş vergi varlıklarında
dönemde meydana gelen azalışlar “289 Ertelenmiş Vergi Varlığı” hesabı karşılığında doğrudan bu hesaba kaydedilir.
Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “569 Kâr veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)” hesabına aktarılarak bu
hesap kapatılır.