82 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK…

82 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK DİĞER KAPSAMLI GELİRLERE
(GİDERLERE) İLİŞKİN YENİDEN SINIFLANDIRMA DÜZELTMELERİ
Bu grup, TFRS uyarınca 56 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK
ÖZKAYNAKLARDA KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER) grubunda yer alan birikimli kazanç ve kayıpların dönemde kâr veya zarar hesaplarına aktarılmaları durumunda yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak diğer
kapsamlı gelirden indirilmesi gereken tutarların izlendiği hesaplardan oluşur.