822 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)

822 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)
Bu hesap “562 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabında yer alan birikimli kazanç
veya kayıpların dönemde kâr veya zarar hesaplarına aktarılmaları durumunda, yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak
dönem içerisinde diğer kapsamlı gelirlerden indirilmesi gereken tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca “562 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabında yer alan
birikimli kazanç veya kayıplardan kâr veya zarar hesaplarına yapılan aktarımlar ilgili kâr veya zarar hesabı karşılığında
bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “562 Nakit Akış
Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.