826 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)

826 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)

Bu hesap, “566 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki Değişiklikler (±)” hesabında yer alan birikimli kazanç veya
kayıpların dönemde kâr veya zarar hesaplarına aktarılmaları durumunda, yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönem
içerisinde diğer kapsamlı gelirlerden indirilmesi gereken tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca “566 Döviz Bazlı Farkların Değerindeki Değişiklikler (±)” hesabında yer alan
birikimli kazanç veya kayıplardan kâr veya zarar hesaplarına yapılan aktarımlar ilgili kâr veya zarar hesabı karşılığında
bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “566 Döviz Bazlı
Farkların Değerindeki Değişiklikler (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.