828 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirde Kaydedilen Diğer Gelirlere (Giderlere) İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)

828 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirde Kaydedilen Diğer Gelirlere (Giderlere) İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)
Bu hesap, “568 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler)
(±)” hesabında yer alan birikimli kazanç veya kayıpların dönemde kâr veya zarar hesaplarına aktarılmaları durumunda,
yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönem içerisinde diğer kapsamlı gelirlerden indirilmesi gereken tutarların
izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca “568 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Diğer
Gelirler (Giderler) (±)” hesabında yer alan birikimli kazanç veya kayıplardan kâr veya zarar hesaplarına yapılan
aktarımlar ilgili kâr veya zarar hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç
bakiyesinde yer alan tutarlar “568 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Diğer Gelirler
(Giderler) (±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.