829 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)

829 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri (±)
Bu hesap, 56 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK ÖZKAYNAKLARDA
KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER) grubundaki hesaplarda izlenen birikimli kazanç veya kayıpların
yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak dönemde kâr veya zarar hesaplarına aktarılmaları durumunda, bunlara ilişkin
olarak “569 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere)
İlişkin Vergiler (±)” hesabında yer alan ve dönemin kâr veya zarar hesaplarına aktarılarak diğer kapsamlı gelirlerden
indirilmesi gereken birikimli vergi giderlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesap, bu grupta yer alan her bir hesaba ilişkin
ertelenmiş vergi etkisi ile dönem vergi giderlerinin ayrı ayrı izlenmesini sağlayacak şekilde alt hesaplara ayrılır.

İşleyişi:

TFRS hükümleri uyarınca 56 KÂR VEYA ZARARDA YENİDEN SINIFLANDIRILACAK
ÖZKAYNAKLARDA KAYDEDİLEN BİRİKMİŞ GELİRLER (GİDERLER) grubunda yer alan hesaplarda izlenen
birikimli kazanç veya kayıplar yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak kâr veya zarar hesaplarına aktarıldığında, bu
kazanç ve kayıplara ilişkin olarak “569 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş
Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)” hesabında izlenen birikimli vergi giderleri, ilgili kâr veya zarar hesabı
karşılığında bu hesaba kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “569
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler
(±)” hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.