831 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarından Kazançlara (Kayıplara) İlişkin Diğer Düzeltmeler (±)

831 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarından Kazançlara (Kayıplara) İlişkin Diğer Düzeltmeler (±)
Bu hesap, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan borçlanma aracının,
sonradan itfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal yatırım olarak yeniden sınıflandırılması durumunda, borçlanma
aracına ilişkin “561 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma
Araçlarından Kazançlar (Kayıplar) (±)” hesabında yer alan birikimli kazançlar (kayıplar) kadar borçlanma aracının
yeniden sınıflandırma tarihindeki gerçeğe uygun değerinde yapılacak düzeltme sonucu dönemin diğer kapsamlı
gelirinden indirilmesi gereken tutarların izlenmesinde kullanılır. Birikimli diğer kapsamlı gelirden çıkartılan bu
kazançların (kayıpların), kâr veya zarar tablosu hesaplarına herhangi bir etkisi olmadığından bu aktarım yeniden
sınıflandırma düzeltmesi olarak değerlendirilmez.

İşleyişi:

TFRS uyarınca gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan borçlanma aracı
itfa edilmiş maliyetinden ölçülen olarak yeniden sınıflandırıldığında, söz konusu finansal yatırıma ilişkin “561 Gerçeğe
Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarından Kazançlar
(Kayıplar) (±)” hesabında izlenen birikimli kazanç veya kayıplar ilgili finansal yatırım hesabı karşılığında bu hesaba
kaydedilir. Dönem sonlarında, bu hesabın alacak ya da borç bakiyesinde yer alan tutarlar “561 Gerçeğe Uygun Değer
Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Borçlanma Araçlarından Kazançlar (Kayıplar) (±)”
hesabına aktarılarak bu hesap kapatılır.