Defter Tutma Hadleri

01.01.2019 tarihinden itibaren,

1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 230.000,00 TL veya satışlarının tutarı 320.000,00 TL’yi aşanlar,

2- 1. bentteki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 120.000,00 TL’yi aşanlar,

3- 1 ve 2 numaralı benhlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarının toplamı 230.000,00 TL’sini aşanlar