Evde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığına İlişkin 314 No.lu Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.

30 Nisan 2021 Tarihli ve 31470 Sayılı Resmi Gazete’de evde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığına ilişkin 314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Detay Tebliğ

314 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği