Fazla Çalışma İşçi Onayına Tabidir.

Fazla Çalışma İş Kanunu’nun 41. maddesinde “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir.

Haftalık 45 Saatten Fazlası FAZLA ÇALIŞMADIR

Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır.” şeklinde düzenlenmiştir. Aynı maddeye göre fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğine göre fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.

Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.

1 YILDA EN FAZLA 270 SAAT

4857 sayılı İş Kanunu’na göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saati aşamaz. Ancak kanun hükmü işçiyi korumaya yönelik bir hükümdür. Bu sınırlandırmaya rağmen işçinin yılda 270 saatten daha fazla çalıştırılması halinde bu çalıştırmanın karşılığı olan fazla çalışma ücretinin de işçiye ödenmesi gerekmektedir.

270 Saatten Fazla Çalışma, HAKLI FESİH Sebebi….

Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin E. 2014/19129, K. 2015/13542 sayılı 02.07.2015 tarihli kararında belirtilmiş olup söz konusu karara göre; işçiye yıllık 270 saatten fazla çalışma yaptırılması ücreti ödense dahi haklı fesih nedenidir.