Gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları

01/01/2020 – 30/06/2020 döneminde geçerli olacak memur maaş katsayıları doğrultusunda, 2020 yılının ilk yarısında uygulanacak gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları yeniden hesaplanmıştır. Buna göre: