Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Yayımlandı.

7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27 nci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 379 uncu maddesinin yeniden düzenlenmesi suretiyle vergi sistemimizde ihdas edilen “Kanun yolundan vazgeçme” müessesesine ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ taslağı hazırlanmıştır.

Söz konusu tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız.