Komisyon Görüşmeleri Sonrası “KONAKLAMA VERGİSİ”

Komisyon görüşmeleri sonrası Konaklama Vergisinde değişiklik olmuştur. Değişiklik sonrası “Konaklama Vergisi” aşağıdaki şekilde olmaktadır. Meclis görüşmeleri sonrası son halini alacaktır.

ilk hali ile gecelik tutarın %1 i olarak uygulanması olarak düşünülen KONAKLAMA VERGİSİ, Komisyonda teklif sonrası, matbu tutarlar haline dönüşmüştür. Detayla aşağıdaki gibidir.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi ma tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabi olacaktır.

Vergiyi doğuran olay, bu hizmetlerin sunulmasıyla meydana gelecektir.

Geceleme hizmetinin sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecektir.

Konaklama vergisi, konaklama tesisinin türü esas alınarak tesisin türüne göre ve kişi başına gecelik olarak hesaplanacaktır.

Buna göre, kişi başına gecelik konaklama vergisi 5 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 TL; 4 yıldızlı otel ve tatil köyleri için 12 TL; 3 yıldızlı oteller ve  belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 TL; 2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler için 6 TL; butik oteller ve özel konaklama tesisleri için 18 TL olacak.

12 yaşından küçük çocuklara verilen geceleme hizmetleri bu vergiden istisna olacak.

Ayrıca öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen geceleme hizmetleri ile karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen geceleme hizmetleri, vergiden müstesna tutulacak.