Uyum Yükümlükler Neleri Kapsar

Mustafa Türkkot Masak Düzenlemeler kapsamında yükümlülerin uymak zorunda olduğu gerekliliklerdir yükümlülükler. Söz konusu yükümlülüklerin neler olduğu aşağıda sıralanmaktadır.

Kanunda Yükümlülükler

5549 Sayılı Kanunu 2. bölümünde yükümlülere yer verilmiştir. 5549 Sayılı Kanun için Tıklayınız.

Yönetmelikte yükümlülükler

Tedbirler Yönetmeliğinin ikinci bölümünde yükümlükler detaylandırılmıştır. Yönetmelik için tıklayınız.

Söz konusu düzenlemeler kapsamında başlıklar itibariyle yükümlülükler aşağıdaki gibidir: mustafa türkkot

1 – Müşterini Tanı Tedbirleri

2 – Şüpheli İşlem Bildirimi (ŞİB) Yükümlülüğü

3- Şüpheli İşlem Bildiriminin İfşa Edilmemesi Yükümlülüğü

4 – Uyum Programı Oluşturulması

5 – Münhasıran Uyum Görevlisi Atanması

6 – Bilgi ve Belge Verme Yükümlülüğü

7 – Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü

8 – Devamlı Bilgi Verme

9-Elektronik Tebligat

Uyum düzenlemeler genel yazı için tıklayınız

Ulusal Strateji Belgesi için >>>

Önleyici tedbirler kapsamında yükümlülükler önemli bir yeri vardır. Yükümlüler yukarıda başlıkları belirtilen yükümlülükler hakkında yapmaları gerekilenleri bilmek ve uygulamak durumunda olup, yükümlülüklere ihlal durumunda adli idari yaptırımlar söz konusudur masak mustafa türkkot