Yeni Vergi Düzenlemesinde “DÜZELT YOKSA İNCELEMEYE GİDERSİN” Maddesi

Ön tespit. Düzeltebiliyorsan düzelt, düzeltmiyorsan incelemeye gideceksin.

Bu düzenleme ile, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler veya kullananlar hariç, herhangi bir tespitle bir mükellef nezdinde bir kullanma tespit edildiğinde, davet ediliyor kendisi, on beş gün içerisinde ve kendisine bu hata gösteriliyor; kabul ederse, düzeltme verirse cezadan da yüzde 20 indirilmektedir. Bir yerde, yargıya gidilmesini veya incelemeyi meşgul etmemesi bakımından mükellefler lehine düzenlenmiş bir maddedir.

KONUYLA İLGİLİ METİN