Yeni Vergi Düzenlemesinde “MÜKELLEF KAYDININ ANALİZ VE DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA BAĞLI OLARAK TERKİNİ” nedir?

İşin özünde şimdiye kadar herhangi bir terkin veya iş yeri kapatmayla ilgili bir konu için inceleme elemanının rapor düzenlenmesi ve onun devamında yapılabiliyordu. Artık, idarenin elinde çok detaylı bilgiler var bir işletmenin ne kadar satış yapabileceğine dair. Bir önceki ayda 100 lira yapmışsa ikinci ayda 100 bin liralık satış yapması dikkat çekiyor. Bu nedenle bu e -faturada olunca eğer anında bir tespit varsa, sahte fatura düzenleme tespiti varsa ve kurulacak olan vergi dairesi müdürü, vergi dairesi başkanı ve bir komisyon hâlinde eğer karar verilebiliyorsa bu sahte fatura düzenlendiğine iş yerini kapatma kararı verilebiliyor.

Artık “inceleme elamanına gönder, gitsin, tespit etsin veya gelsin, incelesin.” diyene kadar hızlı önlem alınmaktadır.

Eğer dikkat çekici bir boyut varsa gerekirse yeniden yerinden tespit, yoklama memuruyla yerinde tespit… Yeni bir makine parkı yok, yeni çalışan işçi yok, birdenbire hasılat 5 misli, 10 misli artıyor. Buna imkân verilmediği, tehlikesi görüldüğü anda genel olarak idare kendisi belli bir heyet çapında vergi dairesi başkanının da onayıyla faaliyeti durdurabiliyor.

Sahte belge düzenleyenlerle idarenin mücadele etmesi için, seri hareket etmesine yönelik, etkin bir mücadele için, getirilen düzenlemedir.

“Şimdi hemen bir terkin edelim de sonra bir inceleyim, duruma göre işlem yapalım.” şeklinde yorumlara da yol açabilmektedir…

DÜZENLEMEDEKİ METİN....