Yeni Vergi Düzenlemesinde “KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME”

Teklifin, 24 ve 28 inci maddelerinde düzenlenmiştir.

Ana düzenleme 28’inci maddede yer alan düzenlemedir. Yeni bir
ihtilaf çözüm mekanizmasıdır. Yargı aşamasında da mükelleflerin yargı yolundan vazgeçerek idareyle uzlaşma yolunu gidebilecektir. Yalnız bu uzlaşmanın kuralları başta net olarak belirleniyor yani mükellefe belirli seçenekler veriliyor, bu seçenekleri kabul ederse artık ihtilaf sürdürülmeyecektir.

Daha önce bu seçenekler yoktu. Öncelikle mükelleflerin bundan yararlanması için en az ilk derece mahkemesi kararının verilmesi gerekiyor.

Dava idare lehine sonuçlanırsa

İlk derece mahkemesi kararına göre, eğer dava idare lehine sonuçlanırsa vergi aslının tamamı ve cezaların yüzde 75’i alınıyor yani cezalarda yüzde 25’lik indirim yapılıyor.

Daha sonra bu tutarda vade tarihine kadar yani otuz gün içerisinde ödeme yapılırsa cezada da tekrar yüzde 20’lik bir indirim daha yapılıyor.

Yani 100 lira vergi aslı, 100 lira da ceza olduğunu varsayarsak ilk derece mahkemesini idarenin kazanması durumunda ilk aşamada cezada yüzde 25’lik indirim yapılıyor, vergi aslının tamamı 100 lira, artı ceza 75 lira, vadesinde de ödeme yapılırsa ödemeye bağlı olarak yüzde 20 indirim yapılıyor yani ceza 60’a inmiş oluyor. Nihai olarak vadesinde ödendiği zaman 100 lira vergi aslı, 60 lira da vergi cezası ödeyecek mahkemeyi kaybetmesi durumunda.

Mükellef davayı kazanması durumu

Mükellef davayı kazanırsa da vergi cezasına rağmen gelip yargı yolundan vazgeçerse “Artık ben sürdürmek istemiyorum, istinaf veya temyize gitmeyeceğim.” derse burada da vergi cezasının yani 100 lira cezanın tamamı siliniyor ilk aşamada, vergi aslında da yüzde 40’lık bir indirim yapılıyor yani 60 lira aslı isteniyor.

Vade tarihinde de ödenirse bu durumda da yine yüzde 20’lik vergi
aslında bir indirim
yapılıyor.

Nihai olarak ödeyeceği tutar 48 liraya inmiş oluyor.

SORULAR SORULAR

Eğer mükellef ilk derece mahkemesini kazanırsa, Kanun Yolundan Vageçme Yolunu Tercih Eder mi? Niye Etsin, Zaten Kazanmış, Davayı Devam ettirmez mi? Oranlar Daha Cazip mi olmalıdır?

Veya, Yargılama süreci kesintiye uğrar mı? Hatalı Kararlar ve yargılama süreçlerinde kesintiler olur mu?

NOT: Düzenleme Meclis Genel Kurulu Görüşmeleri sonrası son halini alacak olup, uygulama sonuçları da zaman içinde netlik kazanacağı düşünülmektedir…

TASARIDA YER ALAN METİNLER