Yurt içindeki çağrı merkezinin yurt dışındaki firmalara hizmet vermesi ve bu hizmetleri verebilmek için yurt dışından aldığı hizmetlerin KDV karşısındaki durumu hk.

Şirket tarafından yurtdışında mukim şirketlere verilen çağrı merkezi hizmetinden yurtdışında faydalanıldığından, bu hizmetlere ilişkin düzenlenen faturalarda KDV hesaplanmayacaktır.

Şirket tarafından yurtdışında mukim şirketlerden alınan ve Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV ye tabi olup, bu tutarlar üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla Şirket tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Güncel Özelge