23 Aralık Ptesi / 27 Aralık Cuma Haftası Mali Takvim

HAFTALIK MALİ TAKVİM / 23 ARALIK P.TESİ – 27 ARALIK CUMA

23 Aralık 2019 Pazartesi
SGK 4/1-a (Eski SSK’lı)  Kasım 2019 döneminde emekli ve çalıştırılan personele ait “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin verilmesi.
SGDP Kasım 2019 dönemi çalışan emekli personele ait SGDP bildiriminin verilmesi.
SGK4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu)  Kasım 2019 dönemi sosyal güvenlik primlerinin verilmesi.
  25 Aralık 2019 Çarşamba
Özel Tüketim Vergisi 1 – 15 Aralık 2019 dönemine ait akaryakıt ve petrol türevlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.
  26 Aralık 2019 Perşembe
Muhtasar Beyanname Kasım 2019 dönemi Muhtasar Beyannamenin verilmesi ve tahakkuk eden tutarın beyanı ve ödenmesi (GVK md. 94; Aylık Gelir Vergisi Stopajı).
Muhtasar Beyanname Kasım 2019 dönemi Muhtasar Beyannamenin verilmesi ve tahakkuk eden tutarın beyanı ve ödenmesi (KVK md. 15; Kurumlar Vergisi Stopajı)
Muhtasar Beyanname Kasım 2019 dönemi Muhtasar Beyannamenin verilmesi ve tahakkuk eden tutarın beyanı ve ödenmesi (KVK md.30; Kurumlar Vergisi Stopajı).
Damga Vergisi Kasım 2019 dönemine ait Damga Vergilerinin Beyanı ve Ödenmesi.
KDV Kasım 2019 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödenmesi.
KDV Kasım 2019 dönemine ait sorumlu sıfatıyla (2 No.lu) Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödenmesi (KDVK md. 9).