İmalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin istisnanın uygulama süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

7103 Sayılı Kanunla, Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen ve 1/5/2018 tarihinde yürürlüğe giren geçici 39 uncu maddesi ile 31/12/2019 tarihine kadar sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

5 Mayıs 2018 tarihli R.G’de yayımlanan 2018/11674 Sayılı Karar ile istisna kapsamında alınabilecek yeni makine ve teçhizat listesi belirlenmiştir.

24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de 7201 Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun“un 8. maddesi ile, sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin istisnanın uygulama süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini iki yıla kadar uzatabilme hususunda yetki de verilmiştir.