10–99 GİDER YERLERİ

10–99 GİDER YERLERİ (SORUMLULUK MERKEZLERİ) VEYA FAALİYET ESASLI MALİYET
YÖNTEMİNİ UYGULAYANLARDA FAALİYET MERKEZLERİ
Gider yeri; mal ve hizmetlerin üretildiği ve maliyetlerin oluştuğu işletmenin bir birimini ya da birim içindeki bir
yeri ifade eder. Giderlerin planlanması, kontrol edilmesi ve bu maliyetlerin dengeli bir biçimde toplanıp dağıtılması gider
yerleri aracılığıyla sağlanır.

Gider yerleri aşağıdaki gibi bölümlenir:

  • Esas Üretim Gider Yerleri
  • Yardımcı Üretim Gider Yerleri
  • Yardımcı Hizmet Gider Yerleri
  • Yatırım Gider Yerleri
  • Üretim Yerleri Yönetimi Gider Yerleri
  • Araştırma ve Geliştirme Gider Yerleri
  • Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider Yerleri
  • Genel Yönetim Gider Yerleri

Gider yerlerinin bölümlenmesinde yukarıda verilen gruplanma esas olmakla birlikte, işletmeler faaliyet alanı ile
faaliyetin teknolojik akımına uygun olarak yukarıda yer alan ana grup başlıkları altında alt başlıklar açabilir. İsteyen
işletmeler gider yeri yerine faaliyet temelini esas alabilir veya gider yerleri içerisinde ayrıca faaliyet tanımlaması
yapabilir.