121 Alacak Senetleri

121 Alacak Senetleri

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumlarından kaynaklanan hasılat karşılığında ve on iki ay veya işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde tahsili beklenen senede bağlanmış alacaklarının
izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Alınan senet tutarları bu hesaba borç; tahsilinde, şüpheli alacaklarda olduğu gibi başka bir hesaba devrinde, ciro edildiğinde veya hesaben mahsubunda alacak kaydedilir.