122 Alınan İleri Tarihli Çekler

122 Alınan İleri Tarihli Çekler

Bu hesap, şekil açısından çek olmakla birlikte özü itibarıyla senetli alacak niteliği olan ve on iki ay veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde tahsil edilebilir hale gelecek ileri tarihli (vadeli) çeklerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

İşletme tarafından ileri tarihli çekler alındığında bu hesaba borç, çekler tahsil edildiğinde veya ciro edildiğinde alacak kaydedilir.