123 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Alacaklar

123 Kredi Kartıyla Yapılan Satışlardan Alacaklar

Bu hesap; kredi kartıyla yapılan satışlar dolayısıyla banka ya da ilgili diğer finansal kuruluştan tahsil edilecek olan ve işletmenin muhasebe politikası gereği nakit benzeri olarak nitelendirmediği dolayısıyla ticari alacaklar içerisinde sınıflandırdığı on iki ay veya işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde tahsili beklenen alacakların izlenmesinde kullanılır.
Bununla birlikte kredi kartıyla ödemeye benzer şekilde mal ve hizmet satışları sonucu ortaya çıkan alacakların doğrudan müşteriden değil de müşterinin hizmetinden faydalandığı üçüncü taraf niteliğindeki bir işletmeden tahsil edileceği durumlarda da bu hesap kullanılır. Kullanılan ödeme aracına (banka kartları, sanal pos hizmetleri, ön ödemeli kartlar gibi) bağlı olarak bu hesap alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

Kredi kartı ya da diğer bir ödeme aracıyla yapılan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan alacaklar bu hesaba borç kaydedilir. Söz konusu alacaklar nakit veya hesaben tahsil edildiğinde bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tür tahsilatlar nedeniyle ortaya çıkan komisyon giderleri “652 Esas Faaliyetlerle İlgili Komisyon Giderleri (-)” hesabına borç kaydedilir.